Qeydiyyat

Qeydiyyatda sonra Siz:

  • Yüklədiyiniz fayllarınızı idarə edə biləcəksiniz;
  • Eyni anda 2 fayl yükləyə (hərəsi 300 mb);
  • Yüklədiyiniz faylları idarə edə;